Glansrijk winnen

God heeft Jezus prijsgegeven, 
voor ons, aan de helse pijn - 
zal Hij dan niet heel ons leven 
vol van zegen laten zijn? 
Hij besloot ons vrij te spreken, 
geen beschuldiging houdt stand, 
want Hij staat aan onze kant. 
Het zal ons aan niets ontbreken 
nu Hij naast de Vader zit 
en voortdurend voor ons bidt. 

Wat zal ons van Christus scheiden, 
van zijn liefde en zijn trouw? 
Is het tegenspoed of lijden, 
hongersnood, gevaar of rouw? 
Ook al zit ons alles tegen, 
ook al worden wij belaagd, 
zelfs als slachtvee opgejaagd - 
toch verwachten we de zege! 
Glansrijk winnen wij omdat 
Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Jezus Christus, onze Heere, 
zelf is onze bondgenoot. 
Wat zou ons nog kunnen deren? 
Hoogten, diepten, leven, dood? 
Wat de toekomst of het heden 
nog aan pijn en lijden geeft, 
onze troost is: Jezus leeft 
en heeft meer dan wij geleden. 
Niets is er in eeuwigheid 
wat ons van zijn liefde scheidt!

God heeft Jezus prijsgegeven, 
voor ons, aan de helse pijn - 
zal Hij dan niet heel ons leven 
vol van zegen laten zijn? 
Hij besloot ons vrij te spreken, 
geen beschuldiging houdt stand, 
want Hij staat aan onze kant. 
Het zal ons aan niets ontbreken 
nu Hij naast de Vader zit 
en voortdurend voor ons bidt. 

Wat zal ons van Christus scheiden, 
van zijn liefde en zijn trouw? 
Is het tegenspoed of lijden, 
hongersnood, gevaar of rouw? 
Ook al zit ons alles tegen, 
ook al worden wij belaagd, 
zelfs als slachtvee opgejaagd - 
toch verwachten we de zege! 
Glansrijk winnen wij omdat 
Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Jezus Christus, onze Heere, 
zelf is onze bondgenoot. 
Wat zou ons nog kunnen deren? 
Hoogten, diepten, leven, dood? 
Wat de toekomst of het heden 
nog aan pijn en lijden geeft, 
onze troost is: Jezus leeft 
en heeft meer dan wij geleden. 
Niets is er in eeuwigheid 
wat ons van zijn liefde scheidt!

Informatie

Melodie: Lied 451 Alle roem is uitgesloten
Bijbelgedeelte: Romeinen 8:31-39
Tekst: Arie Maasland en Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it