Het Heil van God

“Wees niet bang en trek ten strijde,
God was het die Jacobs zaad
uit Egypteland bevrijdde
en ook nu ter zijde staat.
Laat uw hart van angst niet beven,
God geeft heil in het gevaar!
Hij zal zelf zijn zege geven”,
spreekt hij door zijn middelaar.

Toch is God vol van meedogen
voor de vijand, want hij bood
hen het heil aan, is bewogen,
zoekt de vrede, niet de dood.
Als de vijand kiest te strijden,
moet hij sterven door het zwaard;
maar wil hij de strijd vermijden,
wordt het leven hem gespaard.

Als het tot een strijd zal komen
en men hout zoekt voor beleg,
spaar dan wel de vruchtenbomen 
en neem niet het voedsel weg.
Verder mag men alles houwen,
’t zij voor een beleg’ringswal,
of ook and’re dingen bouwen,
waar de stad door vallen zal.

Zo heeft God zijn wet gegeven
voor zijn volk in oorlogstijd.
Zelf heeft hij dit opgeschreven
voor hun heil in elke strijd.
Ook voor vijand en de schepping
heeft hij heil ten toon gespreid.
Het is hun behoud en redding,
’t heil van God in oorlogstijd!

Ook voor mij heeft God gestreden
aan het kruis, ten spot en hoon.
Door een strijder werd beleden:
“Waarlijk deze was Gods zoon!”
Halleluja, lof, aanbidding,
die mijn heil verworven heeft.
Ik strijd in de overwinning
tot hij mij de zege geeft! 

“Wees niet bang en trek ten strijde,
God was het die Jacobs zaad
uit Egypteland bevrijdde
en ook nu ter zijde staat.
Laat uw hart van angst niet beven,
God geeft heil in het gevaar!
Hij zal zelf zijn zege geven”,
spreekt hij door zijn middelaar.

Toch is God vol van meedogen
voor de vijand, want hij bood
hen het heil aan, is bewogen,
zoekt de vrede, niet de dood.
Als de vijand kiest te strijden,
moet hij sterven door het zwaard;
maar wil hij de strijd vermijden,
wordt het leven hem gespaard.

Als het tot een strijd zal komen
en men hout zoekt voor beleg,
spaar dan wel de vruchtenbomen 
en neem niet het voedsel weg.
Verder mag men alles houwen,
’t zij voor een beleg’ringswal,
of ook and’re dingen bouwen,
waar de stad door vallen zal.

Zo heeft God zijn wet gegeven
voor zijn volk in oorlogstijd.
Zelf heeft hij dit opgeschreven
voor hun heil in elke strijd.
Ook voor vijand en de schepping
heeft hij heil ten toon gespreid.
Het is hun behoud en redding,
’t heil van God in oorlogstijd!

Ook voor mij heeft God gestreden
aan het kruis, ten spot en hoon.
Door een strijder werd beleden:
“Waarlijk deze was Gods zoon!”
Halleluja, lof, aanbidding,
die mijn heil verworven heeft.
Ik strijd in de overwinning
tot hij mij de zege geeft! 

Informatie

Melodie: Hoor een heilig koor van stemmen
Bijbelgedeelte: Deuteronomium 20
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it