Ontzag voor God

Voor alles is een uur gegeven,
een tijd voor alles wat geschiedt.
Want zij die op de aarde leven
ontgaan de loop der dingen niet.

Er is een tijd voor hen die baren,
ook komt de tijd om weer te gaan.
Men zal na ’t planten weer vergaren
wat op het land is opgegaan.

Er is een tijd dat men zal doden,
te breken wat is opgebouwd.
Dan wordt genezing weer geboden,
wat afgebroken was herbouwd.

Een tijd voor huilen, angst en lijden,
voor rouw, gemis en eenzaamheid.
Toch zal men zich ook weer verblijden
met lach en dans en vrolijkheid.

Een tijd dat men de stenen weggooit,
ontdoet van alles wat hier bindt.
Verkilling heerst, maar triomfeert nooit,
de tijd komt dat de hartstocht wint.

Waar wordt gezocht, daar wordt gevonden
nadat men het was kwijtgeraakt.
Wat was bewaart, heeft onomwonden
voor nieuw bezit weer plaatsgemaakt.

In tijd van rouw scheurt men de kleding,
geen enkel woord komt uit de keel.
Het gaat voorbij, er komt weer heling,
niets wat gezegd wordt is te veel.

Een tijd van oorlog en van haten,
een wereld waar geen uitzicht is.
Men doolt in wanhoop door de straten,
leeft in volslagen duisternis.

Toch is niet alle hoop vervlogen,
na inkeer volgt de vrede weer.
In liefde voor elkaar bewogen,
de leeuw ligt bij het lam terneer.

Hoe kan een mens de tijd doorgronden,
is voordeel voor hem weggelegd?
Met is aan zwoegend werk verbonden,
een kwelling door God opgelegd.

God heeft zijn plan niet uitgeschreven,
maar doet wat goed is op zijn tijd.
Besef van duur is ons gegeven,
geen inzicht in de eeuwigheid.

Niets goeds is weggelegd op aarde
dan vreugde, blijdschap en genot.
Het aangename heeft slechts waarde 
als ’t wordt aanvaard als gift van God.

Ontzag voor God, dát moet vooropgaan,
want hij is groot, zijn maaksel klein.
Al wat God doet, zal eeuwig vaststaan,
dan komt ’t besef hoe klein wij zijn!

Want wat er nu is, was er ook al;
wat komt, dat is er al geweest.
En wat gebeurd is, ieder voorval:
Geschiedenis herhaalt zich steeds! 

Voor alles is een uur gegeven,
een tijd voor alles wat geschiedt.
Want zij die op de aarde leven
ontgaan de loop der dingen niet.

Er is een tijd voor hen die baren,
ook komt de tijd om weer te gaan.
Men zal na ’t planten weer vergaren
wat op het land is opgegaan.

Er is een tijd dat men zal doden,
te breken wat is opgebouwd.
Dan wordt genezing weer geboden,
wat afgebroken was herbouwd.

Een tijd voor huilen, angst en lijden,
voor rouw, gemis en eenzaamheid.
Toch zal men zich ook weer verblijden
met lach en dans en vrolijkheid.

Een tijd dat men de stenen weggooit,
ontdoet van alles wat hier bindt.
Verkilling heerst, maar triomfeert nooit,
de tijd komt dat de hartstocht wint.

Waar wordt gezocht, daar wordt gevonden
nadat men het was kwijtgeraakt.
Wat was bewaart, heeft onomwonden
voor nieuw bezit weer plaatsgemaakt.

In tijd van rouw scheurt men de kleding,
geen enkel woord komt uit de keel.
Het gaat voorbij, er komt weer heling,
niets wat gezegd wordt is te veel.

Een tijd van oorlog en van haten,
een wereld waar geen uitzicht is.
Men doolt in wanhoop door de straten,
leeft in volslagen duisternis.

Toch is niet alle hoop vervlogen,
na inkeer volgt de vrede weer.
In liefde voor elkaar bewogen,
de leeuw ligt bij het lam terneer.

Hoe kan een mens de tijd doorgronden,
is voordeel voor hem weggelegd?
Met is aan zwoegend werk verbonden,
een kwelling door God opgelegd.

God heeft zijn plan niet uitgeschreven,
maar doet wat goed is op zijn tijd.
Besef van duur is ons gegeven,
geen inzicht in de eeuwigheid.

Niets goeds is weggelegd op aarde
dan vreugde, blijdschap en genot.
Het aangename heeft slechts waarde 
als ’t wordt aanvaard als gift van God.

Ontzag voor God, dát moet vooropgaan,
want hij is groot, zijn maaksel klein.
Al wat God doet, zal eeuwig vaststaan,
dan komt ’t besef hoe klein wij zijn!

Want wat er nu is, was er ook al;
wat komt, dat is er al geweest.
En wat gebeurd is, ieder voorval:
Geschiedenis herhaalt zich steeds! 

Informatie

Bijbelgedeelte: Prediker 3:1-15
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it