Feest van genade

Refrein:
Op dit genadefeest
wil ik mij aan U geven.
Heer, leid mij door uw Geest,
vernieuw mijn hart en leven.
Kom mij in deze tijd
te hulp en maak mij stil
in uw aanwezigheid -
hoor Heer, om Jezus’ wil.

WEEK 1: HARTSTOCHT VOOR GOD

Al bloeien er geen vijgenbomen meer,
al stokt de wijn, al wil het land niets geven,
al zijn de dieren uit de stal verdreven -
toch zal ik blijven juichen voor de Heer!
Refrein

WEEK 2: ZONDE, DE GROOTSTE VIJAND

Mijn zondig leven is bij U bekend,
Ik durf niet zomaar naar U toe te komen.
Dat kan pas als mijn schuld wordt weggenomen,
omdat u heiliger dan heilig bent.
Refrein

WEEK 3: HET FEEST VAN GENADE

Wat een onmetelijke liefdesdaad
dat God zijn eigen zoon ons heeft gegeven.
Wie dat geloven wil, krijgt eeuwig leven,
want God wil dat geen mens verloren gaat!
Refrein

WEEK 4: MET HEILIGING DE WERELD IN

Al lijkt mijn rank heel vruchtbaar, fris en groen,
wanneer ik mij niet steeds weer laat bestuiven
en niet in Jezus blijf, draag ik geen druiven.
Want zonder Wijnstok zelf kan ik niets doen.
Refrein

WEEK 5: VERBONDENHEID: OM DE ZIEL VAN DE ANDER

Ik vind het voeten wassen lastig, Heer.
In Uw gemeente, waar ik bij mag horen,
was ik helaas nog liever iemands oren
in plaats van te vergeven keer op keer.
Refrein

WEEK 6: DE MISSIONAIRE KERK

Maak heel mijn leven een getuigenis.
U blijft bij mij tot aan het eind der dagen
wanneer ik doe wat U hebt opgedragen:
verkondigen hoe groot Uw liefde is.
Refrein

Refrein:
Op dit genadefeest
wil ik mij aan U geven.
Heer, leid mij door uw Geest,
vernieuw mijn hart en leven.
Kom mij in deze tijd
te hulp en maak mij stil
in uw aanwezigheid -
hoor Heer, om Jezus’ wil.

WEEK 1: HARTSTOCHT VOOR GOD

Al bloeien er geen vijgenbomen meer,
al stokt de wijn, al wil het land niets geven,
al zijn de dieren uit de stal verdreven -
toch zal ik blijven juichen voor de Heer!
Refrein

WEEK 2: ZONDE, DE GROOTSTE VIJAND

Mijn zondig leven is bij U bekend,
Ik durf niet zomaar naar U toe te komen.
Dat kan pas als mijn schuld wordt weggenomen,
omdat u heiliger dan heilig bent.
Refrein

WEEK 3: HET FEEST VAN GENADE

Wat een onmetelijke liefdesdaad
dat God zijn eigen zoon ons heeft gegeven.
Wie dat geloven wil, krijgt eeuwig leven,
want God wil dat geen mens verloren gaat!
Refrein

WEEK 4: MET HEILIGING DE WERELD IN

Al lijkt mijn rank heel vruchtbaar, fris en groen,
wanneer ik mij niet steeds weer laat bestuiven
en niet in Jezus blijf, draag ik geen druiven.
Want zonder Wijnstok zelf kan ik niets doen.
Refrein

WEEK 5: VERBONDENHEID: OM DE ZIEL VAN DE ANDER

Ik vind het voeten wassen lastig, Heer.
In Uw gemeente, waar ik bij mag horen,
was ik helaas nog liever iemands oren
in plaats van te vergeven keer op keer.
Refrein

WEEK 6: DE MISSIONAIRE KERK

Maak heel mijn leven een getuigenis.
U blijft bij mij tot aan het eind der dagen
wanneer ik doe wat U hebt opgedragen:
verkondigen hoe groot Uw liefde is.
Refrein

Informatie

Melodie: Psalm 116 en Dankt, dankt nu allen God (refrein)
Bijbelgedeelte: Habakuk 3:17-18; Exodus 19:21-23; Johannes 3:16; Johannes 15:4-5; 1 Johannes 4:11-12; Matte
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it