Geld maakt gelukkig

Ik was bij de hemelpoort gekomen - 
’t einde van mijn levenstocht. 
Al mijn rijkdom had ik meegenomen, 
‘k vroeg of ik naar binnen mocht. 
Hij die aan de poort stond zag mijn schatten: 
dat mijn koffer heel wat goud bevatte. 
Hij sprak met verbaasde stem: 
“Stenen voor Jeruzalem? 

Heb je op mijn woord geen acht geslagen: 
Maak je vrienden met het geld, 
wees getrouw in geven en in vragen, 
ik heb jou tot heer gesteld. 
Ga, gebruik je gaven, Godstalenten, 
je wordt opgenomen in de tenten. 
Ik vergeet je daden niet, 
als de mammon je ontschiet.” 

Deze woorden deden mij ontwaken, 
uit mijn droom, een nachtgezicht. 
Kom! Ik ga mij nu eerst vrienden maken, 
als een nieuw kind van het licht. 
Heer, ik dank u dat ik weg mag geven, 
niet de geldgod dienen in mijn leven. 
Dank u voor het overschot. 
Amen, prijs de Heer mijn God!

Ik was bij de hemelpoort gekomen - 
’t einde van mijn levenstocht. 
Al mijn rijkdom had ik meegenomen, 
‘k vroeg of ik naar binnen mocht. 
Hij die aan de poort stond zag mijn schatten: 
dat mijn koffer heel wat goud bevatte. 
Hij sprak met verbaasde stem: 
“Stenen voor Jeruzalem? 

Heb je op mijn woord geen acht geslagen: 
Maak je vrienden met het geld, 
wees getrouw in geven en in vragen, 
ik heb jou tot heer gesteld. 
Ga, gebruik je gaven, Godstalenten, 
je wordt opgenomen in de tenten. 
Ik vergeet je daden niet, 
als de mammon je ontschiet.” 

Deze woorden deden mij ontwaken, 
uit mijn droom, een nachtgezicht. 
Kom! Ik ga mij nu eerst vrienden maken, 
als een nieuw kind van het licht. 
Heer, ik dank u dat ik weg mag geven, 
niet de geldgod dienen in mijn leven. 
Dank u voor het overschot. 
Amen, prijs de Heer mijn God!

Informatie

Melodie: Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Bijbelgedeelte: Lucas 16:1-13
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it