Kiezen

God had mij de keus gegeven: 
kennis van het kwaad en goed,
of voor altijd met hem leven,
wandelend in overvloed. 
Ik deed wat hij mij verbood,
koos vrijwillig voor de zonde.
Voortaan was ik levend dood,
altijd door het kwaad gebonden.

Maar God heeft de mens gezworen: 
’Ik sla satans kop terneer’! 
Aan wie is uit God geboren, 
geeft hij ’t eeuwig leven weer. 
Hij heeft mij zo liefgehad 
dat hij voor mij wilde sterven.
Jezus koos de dood, opdat 
ik zijn koninkrijk kan erven!

Zou ik dan zijn liefde weren,
kiezen voor de duisternis,
mij niet naar het Zonlicht keren,
naar God die het leven is?
Ik kies voor het nieuw gebod: 
Jezus dienen in mijn leven,
lief te hebben wie mijn God
mij op aarde heeft gegeven!

‘k Heb mijn vlees aan ’t kruis geslagen.
Dat zijn wil in mij geschied’.
Ik gehoorzaam zonder vragen,
ook al wil ik dit soms niet.
’k Luister biddend naar zijn stem,
laat mij leiden door dit leven.
Ik kan, als ik blijf in hem,
alles in zijn handen geven! 

God had mij de keus gegeven: 
kennis van het kwaad en goed,
of voor altijd met hem leven,
wandelend in overvloed. 
Ik deed wat hij mij verbood,
koos vrijwillig voor de zonde.
Voortaan was ik levend dood,
altijd door het kwaad gebonden.

Maar God heeft de mens gezworen: 
’Ik sla satans kop terneer’! 
Aan wie is uit God geboren, 
geeft hij ’t eeuwig leven weer. 
Hij heeft mij zo liefgehad 
dat hij voor mij wilde sterven.
Jezus koos de dood, opdat 
ik zijn koninkrijk kan erven!

Zou ik dan zijn liefde weren,
kiezen voor de duisternis,
mij niet naar het Zonlicht keren,
naar God die het leven is?
Ik kies voor het nieuw gebod: 
Jezus dienen in mijn leven,
lief te hebben wie mijn God
mij op aarde heeft gegeven!

‘k Heb mijn vlees aan ’t kruis geslagen.
Dat zijn wil in mij geschied’.
Ik gehoorzaam zonder vragen,
ook al wil ik dit soms niet.
’k Luister biddend naar zijn stem,
laat mij leiden door dit leven.
Ik kan, als ik blijf in hem,
alles in zijn handen geven! 

Informatie

Melodie: Psalm 25
Bijbelgedeelte: Genesis 2, Johannes 3, Galaten 5 en 1 Johannes 2
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it