O kom, o kom Immanuel (Morgen zal Ik er zijn)

1. O Wijsheid, woord van hogerhand,
verhef uw stem, vervul het land.
Dring met uw inzicht tot ons door;
wijs ons uw wegen, ga ons voor.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

2. O Heer, die eens verscheen in vuur,
verschijn opnieuw, verlicht dit uur.
Zet heel ons hart voor U in brand;
toon ons uw macht met sterke hand.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

3. O Twijg uit Jesse, nieuwe loot,
wees onze koning, machtig, groot.
Maak alle volken stil voor U;
kom, wacht niet langer, red ons nu!
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

4. O Sleutel Davids, breng ons licht;
doe wat U opent niet meer dicht.
Bevrijd wie bang en eenzaam is;
verjaag de dood en duisternis.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

5. O Dageraad, verlicht de nacht;
kom voor de dag, de morgen wacht!
Verdrijf de schaduw – het is tijd:
schijn, zon van de gerechtigheid.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

6. O Koning van de volken, kom;
kijk naar uw eigen schepping om.
Maak, hoeksteen, alle volken één;
bouw aan uw woning, steen voor steen.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

7. O God met ons, kom, Redder, Heer,
bewijs uw naam, daal bij ons neer.
Hoop van de volken, zie ons aan;
laat ons voor altijd met U gaan.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

Naar de O-antifonen van de zeven dagen vóór Kerst.
Wanneer in de Latijnse tekst (zie onder) de hoofdletters van elk eerste woord na het ‘O’ van achteren naar voren gelezen worden staat er ERO CRAS, wat betekent: ‘Morgen zal ik er zijn’.

O Sapienta – Wijsheid (Spreuken 8:1-6)
O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, die van het ene uiteinde tot het andere reikt, die in alles krachtig en zacht voorziet. Kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid.

O Adonai – Heer (Deuteronomium 10:16-22)
O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met uitgestrekte hand.

O Radix Jesse – Wortel van Isaï (Jesaja 11:1-10)
O Wortel van Isaï, U staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen. Kom, bevrijd ons, wacht niet langer.

O Clavis David – Sleutel van David (Jesaja 22:20-22)
O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U opent zal niemand sluiten; wat U sluit zal niemand openen. Kom, bevrijd de gevangene uit de kerker, red hen in de duisternis en de schaduw van de dood.

O Oriens – Dageraad (Maleachi 4:1-3)
O Dageraad, glans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom, verlicht hen die in duisternis en in de schaduw van de dood leven.

O Rex gentium – Koning van de volken (Jeremia 10:1-7)
O Koning van de volken, door hen verlangd, U bent de hoeksteen die volken één maakt. Kom, red de mens die U uit het slijk van de aarde hebt gevormd.

O Emmanuel – God-met-ons (Jesaja 7:14)
O Immanuel, onze Koning en Wetgever, hoop van de volken, hun Redder. Kom, red ons, Heer onze God.

Bron O-Antifoonteksten: Wikipedia, bewerkte vertaling: Jan Pieter Kuijper

1. O Wijsheid, woord van hogerhand,
verhef uw stem, vervul het land.
Dring met uw inzicht tot ons door;
wijs ons uw wegen, ga ons voor.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

2. O Heer, die eens verscheen in vuur,
verschijn opnieuw, verlicht dit uur.
Zet heel ons hart voor U in brand;
toon ons uw macht met sterke hand.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

3. O Twijg uit Jesse, nieuwe loot,
wees onze koning, machtig, groot.
Maak alle volken stil voor U;
kom, wacht niet langer, red ons nu!
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

4. O Sleutel Davids, breng ons licht;
doe wat U opent niet meer dicht.
Bevrijd wie bang en eenzaam is;
verjaag de dood en duisternis.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

5. O Dageraad, verlicht de nacht;
kom voor de dag, de morgen wacht!
Verdrijf de schaduw – het is tijd:
schijn, zon van de gerechtigheid.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

6. O Koning van de volken, kom;
kijk naar uw eigen schepping om.
Maak, hoeksteen, alle volken één;
bouw aan uw woning, steen voor steen.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

7. O God met ons, kom, Redder, Heer,
bewijs uw naam, daal bij ons neer.
Hoop van de volken, zie ons aan;
laat ons voor altijd met U gaan.
O kom, o kom Immanuel,
tot vreugde van heel Israël.

Naar de O-antifonen van de zeven dagen vóór Kerst.
Wanneer in de Latijnse tekst (zie onder) de hoofdletters van elk eerste woord na het ‘O’ van achteren naar voren gelezen worden staat er ERO CRAS, wat betekent: ‘Morgen zal ik er zijn’.

O Sapienta – Wijsheid (Spreuken 8:1-6)
O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, die van het ene uiteinde tot het andere reikt, die in alles krachtig en zacht voorziet. Kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid.

O Adonai – Heer (Deuteronomium 10:16-22)
O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met uitgestrekte hand.

O Radix Jesse – Wortel van Isaï (Jesaja 11:1-10)
O Wortel van Isaï, U staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen. Kom, bevrijd ons, wacht niet langer.

O Clavis David – Sleutel van David (Jesaja 22:20-22)
O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U opent zal niemand sluiten; wat U sluit zal niemand openen. Kom, bevrijd de gevangene uit de kerker, red hen in de duisternis en de schaduw van de dood.

O Oriens – Dageraad (Maleachi 4:1-3)
O Dageraad, glans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom, verlicht hen die in duisternis en in de schaduw van de dood leven.

O Rex gentium – Koning van de volken (Jeremia 10:1-7)
O Koning van de volken, door hen verlangd, U bent de hoeksteen die volken één maakt. Kom, red de mens die U uit het slijk van de aarde hebt gevormd.

O Emmanuel – God-met-ons (Jesaja 7:14)
O Immanuel, onze Koning en Wetgever, hoop van de volken, hun Redder. Kom, red ons, Heer onze God.

Bron O-Antifoonteksten: Wikipedia, bewerkte vertaling: Jan Pieter Kuijper

Informatie

Melodie: O come, o come Emmanuel
Tekst: Jan Pieter Kuijper

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Video-opname

Van dit lied is nog geen video-opname beschikbaar. Kunt u goed zingen en wilt u een opname maken? Stuur dan de geluidsopname in naar info@dichtbijdebijbel.nl en wellicht wordt uw opname op YouTube geplaatst.

Abonneer op het YouTube kanaal:


© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

© 2024 Dicht bij de Bijbel
Webontwikkeling: m&m web-it